Nieuwe BTW-regels voor webshops en platforms

Vanaf 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor e-commerce binnen de EU. Hieronder een korte toelichting op de drie belangrijkste wijzigingen.

Eén. Drempelbedragen verdwijnen

Vanaf 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen per EU-land. Deze worden vervangen door 1 drempelbedrag van € 10.000. Als je met een webshop, platform of dropshipping site voor minder dan € 10.000 verkoopt in een ander EU-land dan Nederland, dan mag je Nederlandse btw heffen. Voorwaarde is wel dat de zending in Nederland begint en je een vestiging in een EU-land hebt.

Als het drempelbedrag van € 10.000 in een EU-land wordt overschreden, dan is het btw-tarief van toepassing van het EU-land waar de klant of ontvanger gevestigd is en moet in het betreffende land aan de btw-verplichtingen worden voldaan zoals het doen van aangifte. Dit gaat makkelijker met de nieuwe vereenvoudigde btw-aangifte (OSS). Met de OSS is geen btw-registratie nodig, in elke EU-land afzonderlijk kan aangifte worden gedaan via de OSS-portal van de Nederlandse belastingdienst.

Twee. BTW-vrijstelling tot 22 euro vervalt

Per 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling van invoer-btw voor zendingen met een waarde tot € 22. Vanaf dat moment is alle invoer van goederen, ongeacht de waarde, onderhevig aan EU invoer-btw. Voor de invoerrechten geld dat zendingen met een waarde tot € 150 vrijgesteld blijven.

Drie. Platformen met actieve rol dragen btw

Op grond van de nieuwe btw-regels zijn ondernemers met een platform dat diensten of producten aanbiedt verantwoordelijk voor de btw-afdracht als zij een actieve rol spelen. Deze actieve rol gaat verder dan alleen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Van een actieve rol is sprake als een platform helpt bij bestellingen, orders of betalingen faciliteert. Platforms die deze actieve rol bekleden zullen btw moeten betalen in het land waar de klant woont.

BeTeR Adviseurs streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt BeTeR Adviseurs geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde informatie.