WKR in 2021, de veranderingen

De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 april 2021. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Dit is aangekondigd in het nieuwe pakket met steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

De bestaande vaste reiskostenvergoedingen kunnen daardoor tot 1 april 2021 door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom blijft 3%. Bij toepassing van de concernregeling voor de WKR geldt deze verruiming eenmalig voor het hele concern.

Het kabinet onderzoekt tevens de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor het onbelast vergoeden van thuiswerkkosten waarbij ook de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen aan de orde zal komen.

(overige) Basisregels WKR

  • Vergoedingen die de werkkostenruimte overschrijden, worden belast tegen een eindheffing van 80% bij de werkgever.
  • De werkgever heeft in beginsel niet te maken met vrije vergoedingen en verstrekkingen per individuele werknemer. Toetsing per werknemer is dus niet nodig, maar de kosten moeten wel op collectief werkgeversniveau verantwoord worden.

Gerichte vrijstellingen

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen. Deze zijn voor de loonheffingen niet belast en hebben geen invloed op de vrije ruimte (mits aangewezen als eindheffingsbestanddeel). Nieuwe gerichte vrijstellingen zijn:

  • Vergoeding van de kosten voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • Kosten voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen voor ex-werknemers.
  • Het verstrekken van mondkapjes (tot en met 31 maart 2021).

Vooraf aangeven

De Belastingdienst eist dat een werkgever vooraf expliciet aangeeft hoe bepaalde loonvoordelen worden aangemerkt. Het beleid van de Belastingdienst is dat de aanwijzing van de werkkosten plaats moet vinden tijdens het kalenderjaar.

Beter Adviseurs streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Beter Adviseurs geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde informatie.